Měřící přístroje na ozubení > Přístroje na měření ozubených cylindrických kol metodou jednobokého odvalu

DO 2 S PC

Měřící přístroj DO-2 S PC pro hodnocení přesnosti šnekového soukolí metodou jednobokého odvalu, snímání a vyhodnocování pomocí PC.

  DO 2 S PC
Min/Max. průměr šnekového kola 10/110 mm
Min/Max. vzdálenost mezi osy 20/310 mm
Max. délka šneku mezi hroty 700 mm
Max. váha šneku 10 kg
Max. váha šnekového kola 20 kg
Úhel os 90°