Měřící přístroje na ozubení > Přístroje na měření ozubených cylindrických kol metodou jednobokého odvalu

DO 2 K PC

Měřící přístroj DO 2 K PC pro hodnocení přesnosti kuželového ozubeného soukolí metodou jednobokého odvalu. Úhel zkřížení os 90°. Snímání a vyhodnocování pomocí PC.

  DO 2 K PC
Max. vnější průměr měřeného pastorku 200 mm
Max.vnější průměr měřeného kola 250 mm
Max. montážní vzdálenost 100 mm
Úhel zkřížení os měřených kol 90°
Přesnost snímání 0.001°