Měřící přístroje na ozubení > Přístroje na měření kuželových kol

ZLK 600 PC

Měřící přístroj pro hodnocení přesnosti velkého kuželového ozubeného soukolí (a hypoidního kuželového ozubení) metodou jednobokého odvalu. Snímání a vyhodnocování pomocí PC.

  ZLK 600 PC
Min. průměr pastorku 30 mm
Max. průměr kola 600 mm
Rozsah pohybu v ose X 50 - 350 mm
Rozsah pohybu v ose Y ±50 mm
Rozsah pohybu v ose Z 0 - 100 mm
Úhel mezi osami 90°